Poradnia Rehabilitacyjna
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej świadczone są konsultacje lekarza specjalisty medycyny fizykalnej i balneoklimatologii. Świadczenia te wykonywane są w Poradni oraz w określonych przepisami przypadkach w warunkach domowych.

2017-10-06 22:02:40